Tugann Féile Nasc árdán do scoth na gceoltóirí traidisiúnta. Cuirfear béim ar
leith ar árdán a thabhairt do cheoltóirí áitiúla chomh maith le ceoltóirí mór le rá.

I mbliana, i measc an liosta ceoltóirí, beidh Andy Irvine, Na Bonny Men, Aoife Scott agus Steo Wall.

Scéal Féile Nasc

Beidh Féile Nasc, féile ceoil traidisiúnta agus ceol na ndaoine ag filleadh ar Pháirc Mharlaí ar an 23ú lá de mhí Bealtaine 2020 tar éis an chéad bliain rathúil i 2019. Déanfar ceiliúradh ar an nasc idir an cheol agus muintir na hÉireann ag Féile Nasc. Cuirfear béim ar leith ar árdán a thabhairt do cheoltóirí áitiúla chomh maith le ceoltóirí mór le rá. Déanfar ceiliúradh ar na ceoltóirí agus amhránaithe traidisiúnta is fearr ón gceantar agus níos faide i gcéin.

Le cabhair deontais ó
Dún Laoghaire/Rathdown County Council
agus Foras na Gaeilge

Bia agus Deoch

Beidh comhlacht áitiúil “Four Provinces brew co.” linn arís i mbliana. Déanfaidh na táirgeoirí bia, grúdairí agus dríogairí áítiúla cinnte de nach dtagann tart nó ocras ar aon duine le linn na Féile.

Creideann Féile Nasc i gcaomhnú na timpeallachta agus aire a thabhairt don dúlra atá thart orainn. I mbliana, beidh na díoltóirí ar fad ag úsáid pacáistiú inmharthana múiríneach agus bia foinsithe ó tháirgeoirí áitiúla ag an bhféile.

Siamsaíocht do pháistí

Tá an chlann mar chuid lárnach d’eiteas agus fís ag Féile Nasc. I mbliana, cuirfear le dian oibre na bliana seo caite le níos mó imeachtaí do pháistí, ina measc Rónán Ó Snodaigh & an Puball Gaeilge, Sadhbh Rosenstock & Picnic Teidí, Óga Yóga agus níos mó.

 

Urraíocht

Míle buíochas ó:

 

Bígí linn!

data agus am

23ú Bealtaine 2020
1 PM – 10 PM

Suíomh

Páirc Mharlaí, Ráth Fearnáin, Baile Átha Cliath 16.

Ticéid

Praghas ag tosú ó:

€35 +€2.97 (le cáin & táille)

Tuilleadh eolais ag Eventbrite